XXXI. workshop České asociace intervenční kardiologie

Zpět na seznam kongresů
Zhlédnout
08.04.2022

Pokrok v intervenční kardiologii za posledních pár let je neuvěřitelný

Čím je letošní workshop České asociace intervenční kardiologie výjimečný? Jaké trendy jste se při jeho přípravě snažili postihnout?

doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D.
předseda České asociace intervenční kardiologie

EAPCI je tu pro vás, využijte toho

Mohl byste popsat své vztahy s českou kardiologií, respektive s českou intervenční kardiologií? Mohl byste shrnout své argumenty, proč by měli být lékaři obecně a mladí kardiologové zvlášť aktivní v rámci Evropské asociace pro perkutánní kardiologické intervence?

prof. Dariusz Dudek
prezident Evropské asociace pro perkutánní kardiologické intervence ESC

Zhlédnout
08.04.2022
Zhlédnout
08.04.2022

Program mladým lékařům na míru

Na workshopu ČAIK jste se aktivně podílel na přípravě několika edukačních bloků, určených mladým kardiologům. Mohl byste tuto část programu zhodnotit? Co vás zde zaujalo?…

MUDr. Petr Kala
Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol předseda pracovní skupiny Kardio35

I sestry musí držet krok s vývojem intervenční kardiologie

Na první den workshopu ČAIK byl připraven celodenní program pro sestry a ostatní nelékařské zdravotnické profesionály. S jakým záměrem jste tyto bloky koncipovala?…

Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D.
Kardiovaskulární oddělení LF OU a FN Ostrava

Zhlédnout
08.04.2022
Zhlédnout
08.04.2022

Cathlab Andrease Grüntziga bude brzy minulostí

Na workshopu jste prezentoval vlastní zkušenosti s roboticky asistovanou PCI. Jaké jsou výhody této metody z pohledu lékaře a jaké benefity přináší pacientovi? Je tato metoda již dnes použitelná i u nemocných s komplexními lézemi?

prof. Dariusz Dudek
prezident Evropské asociace pro perkutánní kardiologické intervence ESC

Proč se zajímat o srdeční fyziologii

Jedním ze silných trendů v intervenční kardiologii je nástup intrakoronárního zobrazení. Jaký je v této souvislosti význam posouzení koronární fyziologie?

doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D.
předseda České asociace intervenční kardiologie

Zhlédnout
08.04.2022
Zhlédnout
08.04.2022

Třídimenzionální tisk modelu srdce je už skoro rutinní záležitostí

Strukturální vady, především vrozené vývojové vady srdce jsou typické svou heterogenitou. Aby je lékař mohl řešit, potřebuje získat třídimenzionální představu o jejich podobě u konkrétního pacienta…

MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D.
Kardiologické oddělení Nemocnice Třinec–Podlesí

Systém Tendyne u nemocného s komplexní mitrální vadou

Na workshopu ČAIK jste prezentoval případ pacienta s komplexní mitrální vadou, u něhož jste využili systém Tendyne. Při orientaci jste si pomohli i virtuální realitou. Mohl byste tento zákrok blíže popsat?

MUDr. Piotr Branny
Kardiochirurgické oddělení Nemocnice Třinec-Podlesí

Zhlédnout
08.04.2022
Zhlédnout
08.04.2022

Snazší úhrada levostranné srdeční podpory

Před nedávnem proběhl kulatý stůl mezi Českou asociací intervenční kardiologie a plátci a organizátory péče. Mohl byste shrnout, k jakým závěrům toto setkání vedlo?

doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D.
předseda České asociace intervenční kardiologie